ANBI status

Stichting Joyce-House is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status geeft een aantal belastingvoordelen voor de stichting, maar ook voor bijvoorbeeld donateurs.

Om aan de wettelijke eisen te voldoen die aan organisaties met een ANBI-status worden gevraagd, zijn we graag transparant over onze werkwijze. Stichting Joyce-House volgt de CAO Gehandicaptenzorg. De medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van deze CAO. Naast de vaste medewerkers werkt Stichting Joyce-House met een aantal actieve vrijwilligers. De Raad van Toezicht ontvangt een vergoeding . Gemaakte onkosten door bestuur en vrijwilligers worden vergoed voor zover dit redelijk is en door hen verantwoord kan worden. Stichting Joyce-House kent geen financiële vergoeding voor vrijwilligersuren. De beloning van de directeur-bestuurder valt binnen het maximum dat daaraan wordt gesteld in het kader van de Wet Normering Topinkomens en wordt jaarlijks gepubliceerd.