Bij onvrede

Joyce-House vindt het belangrijk goede zorg te bieden waar de bewoners en hun verwanten tevreden over zijn.

Klachten, bezorgdheid of onvrede
Toch gaat het soms niet zoals jij wilt. Het is belangrijk, wanneer dat gebeurt, jij (of jouw verwant) in gesprek gaat. In eerste instantie met degene op wie het betrekking heeft, met de persoonlijk begeleider van de bewoner of met de teamleider. Wil of kun je dit niet met het team bespreken, neem dan contact op met onze interne vertrouwenspersoon Hanneke van Dam via vertrouwenspersoon@joyce-house.nl

Wanneer je een klacht wilt indienen kan dit door contact op te nemen met onze interne klachtenfunctionaris Ruth van Doorn via klachten@joyce-house.nl

Wanneer de klacht betrekking heeft op de wet zorg en dwang (WZD) mag Joyce-House de klacht niet zelf in behandeling nemen. Hiervoor hebben we externe clientvertrouwenspersonen waar je contact mee op kunt nemen.

Geschillencommissie
In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is Joyce-House bij de Geschillencommissie Zorg. Voor meer informatie klikt u door naar de website.