Joyce-House Smilde

Bonkelaar

Locatie Bonkelaar heeft tien woonplekken met elk een badkamer en drie logeerkamers. Het pand is van oorsprong een kerk waardoor unieke ruimten zijn ontstaan. Dit is vooral te zien in de centrale hal en de twee woonkamers. Er is een ruime keuken en een fijne tuin rondom. In het pand is een snoezelruimte aanwezig. Van de tuin wordt op verschillende manieren dankbaar gebruik gemaakt. Naast de locatie bevindt zich een openbare speeltuin met voor onze bewoners geschikte toestellen.

We bieden een zinvolle daginvulling (dagbesteding) voor zowel onze bewoners als voor deelnemers die van buiten komen. Externe dagbesteding is mogelijk als dat passender blijkt te zijn. Dit is maatwerk en sluit aan bij de individuele wensen en behoeften.

Deze locatie biedt naast zorg, ondersteuning en begeleiding ook specifieke zorg zoals beademingszorg, epilepsie en sondevoeding. De logees wonen voor een deel thuis en voor een deel bij Joyce-House en maken gebruik van de zorg en faciliteiten die er zijn. Meer informatie leest u op de pagina verwijzers.