Medezeggenschap

Inspraak en inbreng vinden wij belangrijk. Elke locatie is voor medezeggenschap vertegenwoordigd in:

  • Locatieraden (ouders/verwanten van de bewoners)
  • Centrale verwantenraad (afvaardiging uit elke locatieraad)
  • Bewonersbijeenkomsten (met de bewoners)