Missie en Visie

Samen werken wij aan een veilige plek voor onze cliënten waarbij de wensen en behoeften van een ieder het uitgangspunt zijn.

Joyce-House staat voor kwaliteit van leven en een zinvolle daginvulling. Dat betekent maatwerk in de ondersteuning van cliënten. Onze droom is alles uit hun leven halen wat mogelijk is vanuit hun eigen regie, en samen met het netwerk. 

Onmisbaar hierin zijn onze medewerkers. Goed werkgeverschap betekent voor ons dat wij vertrouwen geven en kwaliteiten zien. Medewerkers willen graag bij Joyce-House werken en zijn trots op wat wij samen doen.