Wet zorg en dwang

De WZD gaat over onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is bijvoorbeeld wanneer een cliënt op het gebied van zorg iets moet wat hij of zij niet wil. Of iets wil, maar niet mag. Denk bijvoorbeeld aan bedtijd, de deur op slot, een telefoon op de kamer of activiteiten van de dagbesteding niet leuk vinden.

Voor vragen of klachten over onvrijwillige zorg kunnen clienten en vertegenwoordigers zich richten tot de vertrouwenspersoon. Mevrouw Ingrid de Jager is de vertrouwenspersoon voor de locaties Smilde en Wolvega  en mevrouw Suzan Steert van LSR voor Steenwijk.

In het stripverhaal wordt op een beeldende manier uitgelegd wat de vertrouwenspersoon voor u kan betekenen.

De clientvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang

voor de locaties Smilde en Wolvega:  
Quasir Groep – Mevr. Ingrid de Jager 
Telefoonnummer: 085-487 4012
Mobiel: 06-82 51 79 52
ingriddejager@quasir.nl 
website www.quasir.nl

voor de locatie Steenwijk:
LSR –  Mevrouw Suzan Steert
Mobiel: 06-15 51 38 54
Mail: s.steert@hetlsr.nl 
website www.hetlsr.nl