Wie zijn wij

Joyce-House is een innovatieve organisatie met lef! We durven het anders te doen. We kijken eerst wat nodig is voor zowel medewerkers als bewoners.  Daarna kijken we hoe we dat doen.

We denken groot maar blijven kleinschalige zorg bieden in een huiselijke sfeer. In 2016 is de eerste locatie gestart in Smilde gevolgd door Wolvega in 2021 en Steenwijk in 2022. Op iedere locatie wonen 12 bewoners en bieden wij interne dagbesteding. Deze kleinschaligheid gaan we ook op toekomstige locaties voortzetten.

Waar werken we aan:       

Raad van Toezicht & Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van Joyce-House en de algemene gang van zaken. De RvT is het klankbord voor de Raad van Bestuur.

Leden van de Raad van Toezicht:

  • Frenk Wellink – voorzitter
  • Gea de Jonge – zorg profiel
  • Cees de Bil – juridisch profiel
  • Herman Oldenhof – financieel profiel
  • Rien Verbruggen – medisch profiel

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het secretariaat op mailadres: raadvantoezicht@joyce-house.nl

Raad van Bestuur

  • Irene Bernsen – Directeur-Bestuurder

Medezeggenschap

Inspraak en inbreng vinden wij belangrijk. Elke locatie is voor medezeggenschap vertegenwoordigd in:

  • Locatieraden (ouders/verwanten van de bewoners)
  • Centrale verwantenraad (afvaardiging uit elke locatieraad)
  • Bewonersbijeenkomsten (met de bewoners)