Wie zijn wij

Joyce-House is een toegankelijke organisatie met korte lijnen. Onze organisatiecultuur kenmerkt zich door professionaliteit, positiviteit en innovatieve ideeën. Betrokkenheid en de kwaliteiten van een ieder zien en inzetten vinden we belangrijk: we doen het samen! We denken graag in kansen en mogelijkheden.

Waar werken we aan:       

Raad van Toezicht & Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van Joyce-House en de algemene gang van zaken. De RvT is het klankbord voor de Raad van Bestuur.

Leden van de Raad van Toezicht:

  • Frenk Wellink – voorzitter
  • Gea de Jonge – zorg profiel
  • Herman Oldenhof – financieel profiel
  • Rien Verbruggen – medisch profiel
  • Peter van der Wal – algemeen en financieel profiel

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het secretariaat op mailadres: raadvantoezicht@joyce-house.nl

Raad van Bestuur

  • Irene Bernsen – Directeur-Bestuurder

Medezeggenschap

Inspraak en inbreng vinden wij belangrijk. Elke locatie is voor medezeggenschap vertegenwoordigd in:

  • Locatieraden (ouders/verwanten van de bewoners)
  • Centrale verwantenraad (afvaardiging uit elke locatieraad)
  • Bewonersbijeenkomsten (met de bewoners)