Zorgaanbod

Wonen

Joyce-House is een intramurale zorgorganisatie met drie locaties. We leveren 24-uurs zorg met behandeling (AVG arts, gedragsdeskundige, paramedici). Op elke locatie staat een professioneel team aangestuurd door een teamleider.

Meer informatie leest u op de pagina locaties.

Zinvolle daginvulling & dagbesteding

Op iedere locatie is zinvolle daginvulling. Dit is vanaf het moment dat bewoners wakker worden totdat ze gaan slapen. Kijkend vanuit ieders mogelijkheden en wensen wordt uitdagende invulling aan de dag gegeven.

Ieder mens heeft de behoefte zijn dag te besteden op een manier die past bij zijn mogelijkheden, wensen en behoeften. Sommige bewoners zijn in staat om daar zelf invulling aan te geven of hun wensen duidelijk te maken, andere zijn afhankelijk van wat er wordt aangeboden.

Dit kan zijn:

  • Zorgmomenten
  • Belevingsgerichte daginvulling
  • Sensopathische daginvulling
  • Activerende daginvulling
  • Educatieve daginvulling
  • Arbeidsmatige daginvulling
  • Productgerichte of dienstverlenende daginvulling

Of een combinatie van bovenstaande.

Logeren

Joyce-House biedt cliënten de mogelijkheid te komen logeren. De logés doen mee met het dagprogramma en maken op die manier contact met anderen. De invulling en frequentie van het logeren is maatwerk.

Voor vragen over het zorgaanbod en/of aanmelding kunt u contact opnemen met onze
client-relatiebeheerder Hanneke van Dam via mail h.vandam@joyce-house.nl of telefonisch
via 06-400 45 237.